• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานผลการบริหารงานบุคคล - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565

รายงานผลการบริหารงานบุคคล2565(2)