• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ติดต่อเรา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแก้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
Bankaeng Subdistrict Administrative Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง Bankaeng Subdistrict Administrative Organization
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

อีเมล : baankaeng.go.th@gmail.com

โทรศัพท์ : 044-056103-4

เปิดทำการ : (จันทร์-ศุกร์) - 8.30 ถัง 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

    หมายเลขบริการภายใน

    ติดต่อหมายเลขบริการภายในของ อบต.บ้านแก้ง