• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.
Loading Events

กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ครม. มีมติเห็นควรให้มีการเลือกตั้งของ อบต.

Event Details