• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

3 โรค มากับยุงลาย🦟 โรคไข้เลือดออก🦟 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย🦟 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ