• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

แผนป้องกันการทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แผนป้องกันการทุจริต ปี 2567

แผนป้องกันการทุจริต ปี 2567

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 - 2564

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)