• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจั

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566