• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานกำกับติดตามการป้องกันทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและค

ประกาศรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกัน 2565 รอบ 6 เดือน

ประกาศรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกัน 2566 รอบ 6 เดือน