• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานการประชุมสภา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกการประชุมสภาครั้งแรก 5 มกราคม 65

บันทึกการประชุมสภาครั้งแรก 5 มกราคม65

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1