• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.81-001 ดงขี-โคกหนองแดง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ