• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการตำบลบ้านแก้งร่วมใจ ลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ