• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.81-004 สายบ้านโคกสูง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2389 หมู่ 5 ตำบลบ้านแก้ง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ