• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ