• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

คู่มือรับเรื่องร้องเรียนทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือรับเรื่องร้องเรียนทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุ