• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

คณะผู้บริหาร - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นางสาวนันทิดา ภูมาศ

นายก

นางวรณี รุญสำโรง

รองนายก

นายรัชศักดิ์ นิลคีรี

รองนายก

นายสุนทร แงวกุดเรือ

เลขานุการนายก