• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

การประเมินความเสี่ยงทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2567

การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567

การประเมินความเสี่ยงทุจริต 2566