• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

Title Under Image - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

City Projects

What We Have Done

  • [ View All ]
  • Celebration
  • Conference
  • Tourist Guide
  • Industry
  • Government

Ancient Roman Sculpture

[ Celebration, Conference, Tourist Guide ]

Ancient Roman Sculpture

Mayor Golf Day

[ Conference, Industry, Tourist Guide ]

Mayor Golf Day

British Museum

[ Celebration, Conference, Industry ]

British Museum

Tower of London

[ Celebration, Conference, Government, Tourist Guide ]

Tower of London

Job Expo 2020

[ Conference, Industry, Tourist Guide ]

Job Expo 2020

Parking Clerk

[ Celebration, Conference, Government ]

Parking Clerk

Affordable Parking

[ Celebration, Conference, Tourist Guide ]

Affordable Parking

Buckingham Palace

[ Conference, Government, Industry, Tourist Guide ]

Buckingham Palace

Ancient Roman Sculpture

[ Celebration, Conference, Tourist Guide ]

Ancient Roman Sculpture