• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

หากต้องการติดต่อที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลนี้

ที่อยู่: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมูที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

Email : support@baankaeng.go.th

Phone : +66 (044) 056103-4

เปิดทำการ : (จันทร์-ศุกร์) - 8.30 ถัง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ