• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

e-service - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

e-service

ช่องทางการแจ้งเหตุ
การร้องเรียน ร้องทุกข์

สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางที่เรากำหนดไว้ให้ ตรวจสอบข้อมูลหรือต้องการร้องเรียนร้องต่าง ๆ ที่ท่านพบเจอ

ร้องเรียน

ถังขยะ/เก็บขยะ

ร้องเรียน

แจ้งเหตุรำคาญ

ร้องเรียน

ฝาท่อระบายน้ำ

ร้องเรียน

ไฟทางสาธารณะ

ร้องเรียน

พ่นยุง

ร้องเรียน

อื่นๆ

การแจ้งเหตุ

  • ถังขยะ/เก็บขยะ
  • แจ้งเหตุรำคาญ
  • กลิ่นควัญ ตัดต้นไม้
  • ฝาท่อระบายน้ำ
  • ไฟทางสาธารณะ
  • พ่นยุงและอื่น ๆ
Awesome Image
สายด่วน

โทร 1132

การให้บริการ

แจ้งเหตุตามหัวข้อการบริการ