• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชลำห้วยวังเวิน บ้านห้วยหว้านไพร ตำบลบ้านแก้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ