• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2567 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2567 ไตรมาสที่1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2567 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2566 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2566 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2566 ไตรมาสที่ 3

แผนการใช้จ่ายเงินรวม 2566 ไตรมาสที่ 4

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4