• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566