• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

เชิญประชุมสภา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เชิญประชุม สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 2566

เชิญประชุม สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 2566

เชิญประชุม สมัยสามัญ ที่1 ครั้งที่ 1 2566

เชิญประชุม สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 2565

เชิญประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 2565

เชิญประชุม สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 2565

เชิญประชุม สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 2565

เชิญประชุม สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2565

เชิญประชุม สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2565

เชิญประชุมสภา ครั้งแรก