• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล

นายประมวล ไทยทวี

ประธานสภา

นายสอน บุญเรืองศรี

รองประธานสภา อบต.

นางละมูล ศรีลา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอาทิตย์ วงศ์ศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายบุญเท ปลัดกอง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายสากล หมู่หัวนา

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสุพจน์ กุลบุตร

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายหาญณรงค์ วันทาเขียว
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายทวีศักดิ์ พรมภูวงศค์
ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายสมควร ไทยทวี

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายอำคา สีสวาท

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายระเนตร จันโท

ส.อบต. หมู่ที่ 12