• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ