• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานผลการดำเนินงานทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต ปี 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี2566

ประกาศรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ปี 2564

รายงานผลนำแผนป้องกันทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 2565 รอบ 12 เดือน