• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกาารจ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564