• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เกี๋ยวกับปลัดอบต.บ้านแก้ง

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแก้ง

We denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled demoralized charms of pleasure.

“นางบุหลัน ธรรมมา”
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

When our power of choice is untrammelled when nothing prevents our being able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed every pain get avoided. But in certain circumstances owing.

Signature
ติดต่อโดยตรง

086-2523619

Awesome Image

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นองค์กรบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการสาธารณะ ยึดหลักพอเพียงชุมชน ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”