• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศ อบต.บ้านแก้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ