• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศเรียกประชุมสภา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศเรีกยประชุมสภา สมัยที่ 2 2566

ประกาศเรีกยประชุมสภา สมัยที่ 2 2566

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 1 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4 2565

ประชุมเรียกประชุมสภาสมันสามัญ 3 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัย 2 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 1 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1 2565