• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแก้งพัฒนา หมู่ที่ 12 - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ