• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพาหนะเพื่อเดินทางโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ