• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศกำหนดสมัยประชุม - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565

ประกาศกำหนดประชุมสภา ครั้งแรก