• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.81-004 สายบ้านโคกสูง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2389 - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ