• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ประชุมมอบนโยบายให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ