• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ข้อมูลสถิติการให้บริการ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สถิติการให้บริการประชาชน 2566

สถิติการให้บริการประชาชน 2566(1)

รายงานสรุปผลการให้บริการประชาชน ปี 2566