• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

การป้องกันทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เอกสารการป้องกันทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสารการป้องกันทุจริต

Icon Image

ชุดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญ

ดาวน์โหลด

Icon Image

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด